© 2019 By Patrycja Skwarczyńska Fotograf | Fotografia ślubna Bydgoszcz Toruń Warszawa Poznań Gdańsk

Private Policy

czyli polityka bezpieczeństwa danych

  1. Wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (Imię i nazwisko, nr telefonu, tytuł wiadomości i treść wiadomości). 

  2. Administratorem danych osobowych jest SKWARCZYŃSKA FOTOGRAFIA I GRAFIKA PATRYCJA SKWARCZYŃSKA UL. ZENONA FRYDRYCHOWICZA 4/4 85-796 BYDGOSZCZ
    NIP 9671345050 reprezentowana przez PATRYCJĘ SKWARCZYŃSKĄ

  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit b oraz f Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roporzadzenie o ochronie danych osobowych) w celu wykonywania czynności koniecznych do zawarcia ze mną umowy oraz jej wykonania a także do celów ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych . Dane będą przechowywane przez przewidziany prawem okres oraz po jego zakończeniu przez okres 10 lat w celach marketingowych. Udostępnający dane osobowe ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych.

  4. Udostępniający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przpadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  5. Udostępniający dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna że przetwarznie danych narusza przepisy prawa.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy.