Design better without wasting time switching between frontend and backend

No more wasting time of switching between backend and frontend. Instantly check your site while editing.

Kontakt


Skwarczyńska Fotografia i Grafika

NIP 9671345050
Bydgoszcz, Polska

Pracuję na terenie całego kraju.
Na wiadomości odpisuję od pn-pt.

 

1. Wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (Imię i nazwisko, nr telefonu, tytuł wiadomości i treść wiadomości).

2. Administratorem danych osobowych jest:
SKWARCZYŃSKA FOTOGRAFIA I GRAFIKA PATRYCJA SKWARCZYŃSKA UL. ZENONA FRYDRYCHOWICZA 4/4 85-796 BYDGOSZCZ
NIP 9671345050 reprezentowana przez PATRYCJĘ SKWARCZYŃSKĄ

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit b oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w celu wykonywania czynności koniecznych do zawarcia ze mną umowy oraz jej wykonania, a także do celów ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych. Dane będą przechowywane przez przewidziany prawem okres oraz po jego zakończeniu przez okres 10 lat w celach marketingowych. Udostępniający dane osobowe ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

4. Udostępniający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

5. Udostępniający dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy.
error: Kopiowanie zabronione.